PRIVACY VERKLARING PRAKTIJK CHIROPRACTIE ROOSENBERG

Praktijk Chiropractie Roosenberg, gevestigd aan de Kennemerstraatweg 69, 1851BB in Heiloo, informeert u graag over de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens in onze praktijk. Wij hechten belang aan het beschermen van deze privacygevoelige informatie.

Wij slaan uw persoonsgegevens en medische gegevens digitaal op met als doel u goede zorg te kunnen verlenen. Wij zijn wettelijk verplicht een medisch dossier aan te leggen om de kwaliteit van de zorg te garanderen. Uw persoonsgegevens zijn verder nodig om contact met u op te nemen en de facturatie te verzorgen. Het verwerken van uw gegevens doen wij zorgvuldig volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Het gaat om gegevens die u zelf heeft verstrekt of die met uw uitdrukkelijke toestemming bij derden zijn opgevraagd. Voor kinderen onder de 16 jaar vragen wij toestemming van een ouder. Door uw zorg in onze praktijk te laten uitvoeren gaat u akkoord met deze manier van gegevens verwerken.

Zo gaan wij met uw gegevens om:

 • Uw gegevens verwerken wij zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • Alleen de behandelende chiropractoren hebben toegang tot uw medische gegevens en alle medewerkers van onze praktijk hebben getekend voor geheimhouding en gaan vertrouwelijk om met uw gegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Wij hebben de wettelijke plicht uw identiteit te controleren door middel van uw BSN nummer uw identiteitsbewijs.
 • Wij gebruiken uw gegevens alleen met het doel u de gepaste zorg te kunnen verlenen.
 • Uw gegevens worden digitaal opgeslagen en met alle mogelijke technische beveiligingsmaatregelen en organisatorische maatregelen beveiligd tegen inzage door onbevoegden.
 • Wij hebben een verwerkersovereenkomst met de leverancier van onze praktijksoftware Crossuite.
 • Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief vult u zelf uw naam en e-mailadres in op onze website. Als u zich afmeldt voor de nieuwsbrief worden uw naam en e-mailadres verwijderd uit die database.
 • Uw gegevens delen wij niet met derden tenzij dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u. Wij delen nooit uw persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.
 • Heeft u de indruk dat uw gegevens ondanks onze inspanningen, niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op.
 • U heeft het recht delen van uw gegevens in te zien. U kunt dat doen door middel van schriftelijk verzoek. Ter verificatie dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen waarbij u uw pasfoto en BSN afschermt.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, kunt u ons schriftelijk vragen om die gegevens aan te passen. Zorgt u er ook voor dat uw gegevens actueel zijn en u wijzigingen in uw gegevens aan ons doorgeeft. Bijvoorbeeld als u een ander adres, telefoonnummer of andere huisarts heeft gekregen.
 • U kunt uw toestemming tot verwerken van uw gegevens op ieder moment intrekken. Als wij geen toegang hebben tot alle relevante gegevens dan kunnen geen verantwoorde zorg meer garanderen en moeten de behandeling dan beëindigen. Aangezien de WGBO een bewaartermijn van 15 jaar na het laatste consult vereist, slaan wij uw gegevens in dat geval op in een inactief archief onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • Indien wij de indruk hebben dat er fouten of onrechtmatigheden zijn ontstaan bij het verwerken van gegevens in onze praktijk dan stellen wij de Autoriteit Persoonsgegevens daarvan op de hoogte. Heeft dit incident betrekking op uw gegevens, dan wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.
 • Al het bovenstaande geldt ook voor uw persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Op onze website www.roosenberg.nl maken wij gebruik van cookies in verband met Google Analytics om onze website te optimaliseren. Ook WordPress, het programma waar de website mee is gemaakt, gebruikt cookies. Dit geldt automatisch ook voor Twitter en Facebook waarvan we op onze website een snelkoppeling hebben naar de pagina’s van onze praktijk. U kunt uw internetbrowser zo in stellen dat die geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u via de instellingen van uw browser eerder opgeslagen cookies verwijderen.

Vragen en klachten over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken kunt u richten aan: martin@roosenberg.nl. Mocht het niet lukken dit naar tevredenheid op te lossen dan kunt u zich wenden tot de privacy toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is op 23 mei 2018 in dienst getreden.

Wijzigingen en updates van deze privacyverklaring zullen op deze website worden gepubliceerd.