rugpijn

Let op met pijnstillers tegen lage rugklachten

Veel patiënten met rugklachten, pijn in de nek of hoofdpijn kiezen er voor om pijnstillers te gebruiken.rugpijn
Grootschalig onderzoek toont echter aan dat veel patiënten zich niet bewust zijn van de risico’s die het gebruik van deze medicatie met zich meebrengt.

Met name voor de groep pijnstillers en ontstekingsremmers (NSAID’s), waartoe bekende medicijnen als ibuprofen, diclofenac en naproxen behoren, wordt gewaarschuwd. Vooral maag- en darmproblemen en de beïnvloeding van andere medicijnen worden als risico genoemd. Paracetamol, niet behorend tot de NSAID’s, geeft weinig maag- en darmklachten.
Wees dus voorzichtig met pijnstillers, ook als u ze zonder recept kunt kopen, ze zijn niet ongevaarlijk. Bijsluiters worden vaak niet gelezen, want daar schrik je toch alleen maar van, waardoor  bij de patiënt de kennis ontbreekt om de medicijnen op een veilige en juiste manier te gebruiken. 
Analyse van de gegevens van 7 miljoen patiënten met chronische pijn toonde aan dat 95% van deze patiënten gebruik maakte van pijnstillers en ontstekingsremmers. Vooral ouderen zijn een belangrijke risicogroep omdat ze vaker chronische klachten hebben en vaker een verminderde lever- en nierfunctie.


In een aantal gevallen kan een tijdelijk gebruik van een, liefst zo licht mogelijke pijnstiller (zoals paracetamol), verlichting van de klachten geven waardoor u gemakkelijker kunt bewegen. Door dan ook voorzichtig meer te bewegen kan dit een gunstige invloed hebben op uw herstel.
Het kan zijn dat u zoveel pijn ervaart dat u er niet van kunt slapen of zelfs maar een klein stukje kunt wandelen. Dan kan een pijnstiller zinvol zijn om een betere nachtrust te krijgen en weer voorzichtig in beweging te komen. Dit kan uw kansen verhogenop een spoedig herstel van uw rugklachten.
Gebruikt u echter langdurig een hoge dosering pijnstillers dan kunnen deze het waarschuwingssysteem van uw lichaam ontregelen. U voelt immers niet meer goed waar uw grenzen liggen. Door over uw grenzen heen te gaan zal het herstel uiteindelijk langer gaan duren met het risico op een vicieuze cirkel met nog meer pijnstillers en met een grotere kans op bijwerkingen.

Er zijn sporters die voor een zware training of wedstrijd, soms preventief, een pijnstillertje nemen om hun grenzen te verleggen. Dit is onverstandig en gevaarlijk omdat het de kans op blessures vergroot.

Dus let op:

  • Overleg uw medicijngebruik altijd met uw arts.Checklist
  • Combineer nooit verschillende NSAID’s.
  • Drink geen alcohol als u NSAID’s gebruikt.
  • Mensen met hartklachten (hartfalen), nier- en leveraandoeningen kunnen beter helemaal geen NSAID’S gebruiken.
  • Wees extra voorzichtig als u boven de 65 bent.
  • Lees de bijsluiter!

Chiropractie is een veilig en effectief alternatief om patiënten met o.a. rug- en nekklachten en hoofdpijn te behandelen.Omhoog  Niet alleen de pijn wordt gedempt maar de oorzaak van uw klachten wordt aangepakt. Door de behandeling en oefeningen kunt u weer soepeler bewegen. Uw behandeling wordt aangepast aan uw situatie. Door een grote variatie aan behandelmethoden zijn we ook in staat bij hevige pijn en ernstige belemmeringen verlichting te bieden. Ook de adviezen die u krijgt m.b.t. uw dagelijkse activiteiten, werk en sport spelen daarin een belangrijke rol.