A- A A+
AECC ClinicDe opleiding tot chiropractor is een vijfjarige voltijdsstudie op universitair niveau gevolgd door een stagejaar en een afsluitend examen. Pas na deze zesjarige opleiding mag de chiropractor zich zelfstandig vestigen.

De opleiding zorgt ervoor dat chiropractoren hun kennis en verfijnde tastzin ontwikkelen die noodzakelijk zijn voor het onderzoek en de behandeling van de, vaak kleine, stoornissen aan het bewegingsapparaat. Helaas is het nog niet mogelijk om in Nederland chiropractie te studeren.

Nederlandse Chiropractoren Associatie logoDe Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) en de Stichting Chiropractie Nederland (SCN)  waarborgen de kwaliteit van de bij deze organisaties geregistreerde chiropractoren.

Stichting Chiropractie Nederland logoDeze chiropractoren zijn onder andere verplicht jaarlijks hun bij- en nascholing te volgen, onderschrijven de erecode van de chiropractoren en werken volgens het beroepsprofiel en de praktijkeisen.

Ook kunnen patiënten van deze geregistreerde chiropractoren, indien dat nodig is, gebruik maken van de klachtencommissie. Door altijd naar een chiropractor te gaan die geregistreerd is bij de Stichting Chiropractie Nederland wordt de kwaliteit gewaarborgd.

Ned Ver Sport Chiropractoren logoVanzelfsprekend zijn de chiropractoren van Praktijk Chiropractie Roosenberg lid van de NCA en geregistreerd bij de SCN.

Ook zijn wij lid van de Nederlandse Vereniging Sport Chiropractie (NVSC).