DSC 0009

20 jaar Chiropractie Roosenberg

DSC 0009HEILOO – Dat chiropractie helpt om mensen beter, soepeler en met minder pijn te laten bewegen, is bij sommige mensen nog onbekend. Toch ervaren steeds meer mensen de positieve resultaten. Martin Roosenberg vestigde zich twintig jaar geleden met Praktijk Chiropractie Roosenberg aan de Kennemerstraatweg. De praktijk met zes behandelkamers telt inmiddels drie chiropractoren; naast Martin Roosenberg werken hier ook Annemarie Roosenberg-de Zoete en Marc-Jan Fransens.

Allen hebben een vijfjarige universitaire voltijd-studie in het buitenland (Engeland) gevolgd, omdat de opleiding in Nederland nog niet bestaat. Martin kwam tijdens zijn eerdere opleiding aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in aanraking met chiropractie. ,,In alle Engelssprekende landen en Scandinavië, maar ook dichterbij in België maakt chiropractie onderdeel uit van de reguliere geneeskunde. Ook in de topsport is chiropractie wereldwijd ingeburgerd en zijn chiropractoren vaak opgenomen in sportbegeleidingsteams.

In Nederland is chiropractie nog vrij onbekend en omdat de beroepsgroep in ons land klein is (Nederland telt circa 150 praktijken), wordt chiropractie soms nog onder ‘alternatieve’ geneeskunde ingedeeld. Maar het is net zo grondig onderbouwd als ‘reguliere’ geneeskunde.”
Annemarie: ,,De studie richt zich naast het reguliere medische gedeelte vooral op vele uren praktijk en alle relevante onderzoeksmethoden zoals het beoordelen van röntgenfoto’s en MRI scans.”
Chiropractie behandelt mensen van alle leeftijden (letterlijk van baby tot hoogbejaard) en allerlei stoornissen die het functioneren van het bewegingsapparaat belemmeren en gaat uit van de mens als een harmonieus geheel. Veel aandacht gaat naar de wervelkolom en zenuwbanen. Wordt ergens door een blokkade een zenuw geïrriteerd, dan kan dat (pijn)klachten veroorzaken in andere delen van het lichaam.

Een uitgebreid intakegesprek is nodig om, behalve het vaststellen van een diagnose, een compleet beeld van de patiënt te krijgen. Klachten als hoofdpijn, heupproblemen, nek-, schouder- en rugklachten kunnen ook veroorzaakt worden door een verkeerde levensstijl of oude blessures, stress, een verkeerde (werk)houding en dergelijke. Door toepassing van diverse technieken, die per patiënt op de specifieke klacht worden aangepast, worden blokkades opgeheven, zodat het lichaam weer optimaal kan functioneren. Het biedt ook verlichting bij chronische pijnklachten en kan worden toegepast om een bepaald bewegingsniveau te onderhouden. De chiropractische behandeltafel heeft verstelbare onderdelen, die naar lichaamsvorm (ook tijdens de zwangerschap) en klacht kunnen worden afgesteld, zodat de patiënt zich kan ontspannen. Marc-Jan legt uit dat een belangrijk deel van de behandeling bestaat uit het verstrekken van gericht advies; de patiënt wordt uitgelegd wat hij/zij zelf kan doen of beter kan laten.

Praktijk Chiropractie Roosenberg is geregistreerd bij de beroepsorganisatie Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) en kwaliteitsregister Stichting Chiropractie Nederland (SCN). Deze organisaties stellen strenge eisen aan hun leden waardoor de kwaliteit van de geboden zorg gewaarborgd is. Voor een bezoek aan de chiropractor is geen verwijzing nodig en de behandeling wordt vergoed vanuit het aanvullend zorgverzekeringspakket en valt buiten het eigen risico.

Tekst en foto: Carolien Breed/De Uitkijkpost